sobre cmc
serveis
projectes
contacte
referències
 

Com a assessors integrals de comunicació, promoció i màrqueting posem a l’abast dels nostres clients els següents serveis:

 
Servei d’estratègia de comunicació i imatge
servei d'art i disseny
Serveis d’organització i gestió d’actes
Serveis d’agència de publicitat
Servei d’imatge en fires i congressos
Serveis de comunicació below the line
Servei de captació i gestió de patrocinis
 
 

 

Des de la consultoria de comunicació, es dissenyen plans exclusius de comunicació corporativa adaptats a les necessitats i els interessos de cada organització.

Amb més de 20 anys d’experiència en aquest àmbit, els serveis de gabinet de premsa constitueixen una de les nostres principals activitats empresarials. Es desenvolupen plans estratègics de comunicació integral, plans de comunicació de crisis, gabinets de crisis, auditories d’imatge, tasques d’investigació, gestió de les relacions amb la comunitat, l’administració, els grups d’influència, els líders d’opinió... També es porta a terme la formació de portaveus per aprendre a parlar en públic i davant els mitjans de comunicació, i la preparació per assistir a entrevistes i a debats de ràdio i televisió.El gabinet de premsa desenvolupa activitats com ara l’elaboració de documents de suport i de reportatges, redacció de notes de premsa, dossiers i comunicats; elaboració i publicació de reportatges, articles tècnics i articles d’opinió en premsa especialitzada; organització i gestió d’entrevistes; relacions amb els mitjans de comunicació, trobades i presentacions; convocatòria i preparació de rodes de premsa; elaboració de la documentació de seguiment, elaboració d’informes sobre la presència als mitjans de comunicació, creació de bases de dades relatives als mitjans de comunicació...